Международен конкурс за детска рисунка 2018
в памет на Клинт

"Уважаеми участници,
Журито на Втория международен конкурс за детска рисунка в памет на Клинт, състоящо се от известни художници и критици, приключи с оценяването на рисунките. Въпреки това, Кодексът на поведение, създаден във връзка с провеждането на общите избори в Индия през 2019 г., не ни позволява да обявим победителите преди 23 май 2019 г. без разрешението на избирателната комисия.
Моля да ни извините за забавянето."