Международен конкурс за детска рисунка 2018
в памет на Клинт
Picture of Edmund Thomas Clint

Как да участвате


 1. Децата (родени на/след 01.09.2002 г. и на/преди 01.09.2014 г.) от всяко кътче на света могат да участват в този конкурс.
 2. Няматаксазаучастие в този конкурсзарисуване.
 3. Тъй като конкурсът е за деца от 4 до 16 години, родителят или настойникът трябва да подаде формуляра за регистрация от тяхно име.
 4. Прирегистрацията, ще получитеимейлзапотвърждение.
 5. Следкатокликнетевърхукодазапотвърждение, регистрацията е завършена.
 6. Тематанаконкурсазарисуване е 'Керала'. Участникът може да нарисувавсичко свързано с Керала.
 7. Рисункататрябвадабъденаправенаръчновърху хартия. Участникът може да използва материал по свой избор (водни бои, пастели и други.).
 8. Следкаторисунката е завършена, настойникилиродител влиза в страницата на конурса на сайта на Керала Туризъм и изпраща сканирано копие на вашата рисунка. Размерът на файла на сканираната рисунка не трябва да надвишава 5 MB.
 9. Последната дата за изпращане на рисунките е 31 януари 2019 година.
 10. Участникътможедасерегистрирасамоведнъж, но ако желае, можедаизпрати повечеотеднарисунка, но не повече от пет. Всички рисунки на един участник, обаче трябва да бъдат подадени от една регистрация.
 11. Акозаконниятнастойникилиродителискадарегистрираповечеотединучастник, тойтрябвадабъдерегистриран с различенимейладрес. С други думи, само един участник може да бъде регистриран с един имейл адрес.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА