ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2018
ಕ್ಲಿಂಟ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ
Picture of Edmund Thomas Clint

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ clint@keralatourism.org ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ +91 7012993589, 9446406749 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.