అంతర్జాతీయ బాలల పెయింటింగ్ పోటీ 2018
క్లింట్ జ్ఞాపకార్ధం

పాల్గొనేవారిగా రిజిస్టర్ చేసుకోండి ప్రమోటర్ వలే రిజిస్టర్ చేసుకోండి

రంగుల కాన్వాస్ ఇదిగో!

రండి, అద్భుతమైన బహుమతులు గెలుచుకునేందుకు అంతర్జాతీయ పిల్లల పెయింటింగ్ పోటీ 2018లో పాల్గొనండి!

కేరళ, ఇండియాకు ట్రిప్పు గెలుచుకోండి మీ ఎంట్రీలను ఆన్‌లైన్‌లో సబ్మిట్ చేయండి