అంతర్జాతీయ బాలల పెయింటింగ్ పోటీ 2018
క్లింట్ జ్ఞాపకార్ధం


కమిటీ ద్వారా షార్ట్‌లిస్ట్ చేసిన 2000 చిత్రాలు 31 మార్చి 2019 నాడు ప్రదర్శించబడతాయి

2 మే 2019 లోగా విజేతలు ప్రకటించబడతారు