Trade Media
     

ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು


ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಎನ್ನುವುದು ಕೇರಳದ ಸಮರಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘರ್ಷಣೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಲರಿ (ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ) ಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲರಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ತತ್ವಗಳು ಶರೀರವು ಮೃದು ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗುವಂತಾಗುವವರೆಗೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮರಕಲೆಯ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಟ್ಟೊಮ್ (ಜಿಗಿತ), ಓಟ್ಟಮ್ (ಓಟ), ಮರೀಚಿಲ್ (ತಿರುಗುವಿಕೆ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಇದು ಆಯುಧಗಳಾದ ಚೂರಿ, ಕತ್ತಿ, ಈಟಿ, ಜಾಪತ್ರೆ, ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಬಾಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ತರಬೇತಿಯು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಂತಿಮ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಲರಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತರಬೇತಿಯು ಸ್ವದೇಶೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಲರಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಕಲರಿಪಯಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.


 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org, deptour@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia