Trade Media
     

ಜನರು

ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೇರಳದ ಜನರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹೊರನೋಟದ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನೇಕ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮತಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕೇರಳ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಣನೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸವಾಲು ಕೇರಳ ಜನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಸಿದೆ.

ಕೇರಳಿಯನ್ನರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ, ಕೇರಳಿಯನ್ನರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. 


 

Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org, deptour@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia