Trade Media
     

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠೀಕರಿಸಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ.ರಾಜ್ಯದ ಕುಮಾರಕೋಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಪ್ರಥಮ ತಾಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಟುಮಾಡದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಗರಿಷ್ಟಲಾಭವು ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಕೋನಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ – ಕೇರಳದ ಆಧುನೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ
ಕುಮಾರಕೋಂ – ಕೇರಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಕುಮಾರಕೋಂನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
ಕುಮಾರಕೋಂನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: ಕೇರಳದ ಘೋಷಣೆ


 

Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org, deptour@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia