Trade Media
     

दक्षिण केरळ पर्वतीय प्रदेश (हिल्स)    

इलविजापुंचिरा
(कोट्टयमपासून 55 किमी आणि थोडूपूझापासू Go>
    पोन्मुडि
स्थान: दक्षिण केरळमधील, थिरुवनंतपुरम Go>
    अगस्त्यकुडम
स्थान: थिरुवनंतपुरमपासून 70 किमी आकर् Go>

 
चरलकुन्नू
हे नयनमनोहर असे हिल स्टेशन आजुबाजूच् Go>
           

 
           

मध्य केरळातील पर्वतीय प्रदेश (हिल्स)    

निलम्बूर: मल्लपुरममधील सागवानी लाकडा
स्थान: उत्तर केरळमधील मल्लपूरम जिल्य Go>
    रामाकलमेडू
भारतातील केरळ येथील इडुक्की जिल्याती Go>
    त्रिशंकू पर्वतीय प्रदेश
(पीरूमेडपासून 4 किमी,कुट्टिकानम पासून Go>

 
नेल्लियमपथी
पालक्काड जिल्ह्यातील नेनेमारा शहराम Go>
    पीरमेडू
स्थान: मध्य केरळमधील इडुक्की जिल्ह्य Go>
    पट्टुमला
पट्टुमला किंवा रेशमाने आच्छादलेला पर Go>

 
मुन्नार
हे त्या आकर्षणांपैकी एक आहे ज्याचे दे Go>
    राजमला
केरळमधील मुन्नारपासून साधारण 15 किमी द Go>
    वाग्मण
तुम्ही या हिरव्यागार, सुंदर अशा वाग्म Go>

 
पुल्लुमेडू, इडुक्की
पेरियार नदीलगत पसरलेल्या ह्या पर्वता Go>
    माट्टूपेट्टी
आनामुडी शिखराच्या जवळच असलेले माट्टू Go>
    वट्टवडा
या महिन्यात केरळमधील सर्वात लोकप्रिय Go>

 
नीलकुरिंजी ब्लूम
केरळमध्ये अनेक नैसर्गिक चमत्कार आहेत Go>
    विलंगकुन्नू
(त्रिशूरपासून 7 किमी): हे एक सुंदर हिल स Go>
    कुंडला
समुद्रसपाटीपासून 1600 मीटर वर असलेले हे Go>

 
धोनी
(पलक्कडपासून 15 किमी): लहान सुंदर धबधबा Go>
           

 

उत्तर केरळातील पर्वतीय प्रदेश (हिल्स)    

रानीपुरम
रानीपुरम पर्वत हा गिर्यारोहण मार्ग त Go>
    वेल्लारी मला आणि इरिंगल
सुंदर पसरलेली हिरवळ, अनेक उंचसखल प्रद Go>
    नीलिमला
जीवनातील काही सुंदर गोष्टींसाठी किंम Go>

 
वायनाड
क्षेत्रफळ: 2132 चौ. किमी लोकसंख्या: 671, 195 (200 Go>
           

 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia