Trade Media
     

परिषदांद्वारे जबाबदार पर्यटन: केरळची घोषणा

 
 • शिक्षण आणि प्रशिक्षण
 • प्रचार आणि जागृती वाढवणे
 • पत्रकारिता
 • सक्षमीकरण
 • आधारभूत स्थानिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची जबाबदारी घेणे.
 • नियंत्रण
 • बहु-भागधारक प्रक्रिया
 • भागीदारी
 • समूह-निहाय पर्यटन
 • बाजरपेठा
 • अक्षमता आणि समावेशकता
 • औद्योगिक आधार
 • पर्यावरण आधार
 • निरिक्षण, मूल्यांकन आणि अहवाल
 • पुरस्कार
 
     


 

Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia