దేవుడి స్వంత గడ్డకు స్వాగత
keralatourism.org

1 జనవరి 2017 నుంచి సందర్శనలు: 8,083,541

1 జనవరి 2007 నుంచి సందర్శనలు: 33,386,328

ఇతర భాషలు

 

కేరళ ప్రజల కొరకు భాష ఎన్నడూ కూడా అవరోధంగా లేదు. పురాతన కాలం నుంచే మేం మొత్తం ప్రపంచంలో ఇంటరాక్ట్అ య్యాం మరియు కేరళ టూరిజం ఆ గొప్ప సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాలని అనుకుంటోంది. మా వెబ్‌సైట్ దాదాపుగా 200 పేజీల వరకు ఉంది , ఇది 11 అంతర్జాతీయ భాషలు మరియు మరో 10 భారతీయ భాషల్లో లభిస్తోంది, ఇంకా చాలా కంటెంట్ పైపు లైన్‌లో ఉంది.

అంతర్జాతీయ భాషలు


భారతీయ భాషలు


District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

టోల్ ఫ్రీ నెంబరు: 1-800-425-4747 (భారతదేశంలోపల)

డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ టూరిజం, కేరళ ప్రభుత్వం, పార్క్ వ్యూ, తిరువనంతపురం, కేరళ, ఇండియా- 690 033