v

ആര്‍.ടി. പരിശീലനം 3 | സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, പാരിസ്ഥിതിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ ടൂറിസത്തില്‍

ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പ്രാവര്‍ത്തികമാവുന്നത് ഈ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ നടപ്പിലാവുന്നതോടെയാണ്. 


next
ഹോം I RT Units I Revenue Generated I Classification I Research & Traning I RT Partner I RT Kerala I Objectives I RT School I Registration Forms I വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌

ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്‍
Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
All rights reserved © Kerala Tourism 2017. Copyright | Terms of Use. Developed & Maintained by Invis Multimedia