v

ആര്‍.ടി. പരിശീലനം 46 | വാഹകശേഷി പഠനം നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ?

ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വാഹകശേഷി പഠനവും ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസവുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുന്നു.


next
ഹോം I RT Units I Revenue Generated I Classification I Research & Traning I RT Partner I RT Kerala I Objectives I RT School I Registration Forms I വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌

ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്‍
Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
All rights reserved © Kerala Tourism 2017. Copyright | Terms of Use. Developed & Maintained by Invis Multimedia