Global Pookkalam Competition 2021 Global Pookkalam Competition 2021

Shankaran vaydiar

Location : INDIA

Category : Individual/home

അകലെ ആയിരുന്നാലും അരികിലൊരോണം പുലരുന്നു

അതിജീവനത്തിന്റെ പൊന്നോണം ... കരുതലോടെ... ഒരുമയോടെ ആഘോഷിക്കാം ... ആ നല്ല നാളുകൾ തിരച്ചു വരട്ടെ... ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ