Global Pookkalam Competition 2021 Global Pookkalam Competition 2021

Pradeep kumar

Location : INDIA

Category : Individual/home

എന്നും മനസ്റ്റിൽ ഏത് നന്മ നിറയുന്ന പൂക്കാലമായി നിറയട്ടെ മനുഷ്യ മനസ്സും

ഏത് പ്രതിസന്ധിയേയും നേരിടാം. മനുഷ്യ മനസ് തയ്യാറാവണം. അത് നന്മ വിതറുന്ന മനസ്സ്മായാവണം എന്ന് മാത്രം