Contact

Responsible Tourism Mission
Department of Tourism
Government of Kerala
Park View, Thiruvananthapuram
Kerala, India - 695 033
Tel: +91 471 2334749
Email: rt@keralatourism.org
ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്‍
വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ്
കേരള സർക്കാർ
പാർക്ക് വ്യൂ, തിരുവനന്തപുരം - 695 033
ഫോൺ: +91 471 2334749
ഇമെയില്‍: rt@keralatourism.org