വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയില്‍ നിക്ഷേപസാദ്ധ്യതകള്‍ ഏറെയുളളത്‌ കേരളത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റമായ കാസറഗോഡാണ്‌.

ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

സപ്‌തഭാഷാ സംഗമഭൂമി എന്ന്‌ വിശ്രുതമായ കാസറഗോഡ്‌ പ്രകൃതി ...

കൂടുതലറിയാം

വിനോദ സഞ്ചാരം

കാസറഗോട്ടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ സാദ്ധ്യതകള്‍ ...

കൂടുതലറിയാം

ബിആര്‍ഡിസി

1995ലാണ്‌ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ബിആര്‍ഡിസി അഥവാ...

കൂടുതലറിയാം

പ്രധാന ആകര്‍ഷണങ്ങള്‍

ആരെയും ആകര്‍ഷിക്കുന്ന പ്രകൃതിസൗന്ദര്യവും ,...

കൂടുതലറിയാം