Trade Media
     

ਬੇੱਕਲ


ਸਥਾਨ : ਬੇਕੱਲ ਕਿਲੇ ਤੋ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਾਸਰਗੌਡ ਤੋ ਦੱਖਣ ਤੋ ਲਗਭਗ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਾਸਰਗੌਡ ਜਿਲ੍ਹਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲ

ਕੇਰਲ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋ ਉੱਤਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਸਰਗੌਡ ਆਪਣੇ ਦੇਵਸਥਾਨਾਂ, ਕਿਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਪਹਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਬੇਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਲਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੇਕੱਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਕੱਲ ਫੋਰਟ ਬੀਚ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬੇਕੱਲ ਰਿਸਾਰਟ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (BRDC) ਦੁਵਾਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁੰਦਰਤਾ : ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਥੇੱਯਮ ਦੀ ਦੋ ਮੂਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਸਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨਿਲੰਬੁਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਿੰਨ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਟੇਰਾਈਟ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਜੰਗਲਾਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਬੀਚ' ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ : BRDC ਨੇ ਲਗਭਗ  7000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯਾਨਪਥ (ਵਾਕਵੇ) : ਖੁਬਸੁਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨਜਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਕੱਲ ਫੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝਲਕਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਉਦਯਾਨਪਥ (ਵਾਕਵੇ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉੰਦਾ ਤੱਟ : ਸ਼ਾਮ ਢੱਲਣ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪਰਯਟਕ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਢੱਲਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।

ਆਰਾਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ : ਮੱਲਟੀ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਏਰੂ ਮਾਡਮ ਪਰਯਟਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਰੂਪ ਤੋ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਯਟਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੌਇਲੇਟ : ਪਰਯਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਟੌਇਲੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਿੱਤ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕ : 14 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਸਥੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਯਟਕ ਤੋ ਇੱਕ ਰੂਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। BRDC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੱਟ ਤੇ 11 ਏਕੜ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਫੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ, ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇਂ।

BRDC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਵਾਰਾ ਬੇੱਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੋਜਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਿੱਤ ਪਰਯਟਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। BRDC ਦੁਵਾਰਾ 19 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਕੱਲ ਫੋਰਟ ਬੀਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਆਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ :
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ : ਕਾਸਰਗੌਡ,  ਕੋਯੀਕੋੜ-ਮੈੰਗਲੋਰ- ਮੁੰਬਈ ਰੋਡ ਤੇ।
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ : ਮੈੰਗਲੋਰ, ਕਾਸਰਗੌਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ, ਕੋਯੀਕੋੜ ਕਾਸਰਗੌ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia