Trade Media
     

ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸਲੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ... ਹਾਲਾਂਗਿ ਇਸਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਮਾਉੰਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ...। ਬਿੱਲ ਮੇਕਿਬੇਨ, ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗਰਾਫਿਕ ਟਰੇਵਲਰ।

ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ, ਕੇਰਲਵਾਸੀ ਪੱਛਮ ਸਤੱਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਉੱਚਤਮ ਆਯੂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਉਨਤਮ ਮ੍ਰਿਦ ਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਤੱਰ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ - ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੂਤ ਦੀ ਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।


 

Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia