Trade Media
     

ਤੇੱਕਡੀ

ਉੱਚਾਈ : ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਲ ਤੋ 900-1800 ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ।

ਬਾਰਸ਼ : 2500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ

ਤੇੱਕਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉੰਦੇ ਹੀ ਹਾਥੀ, ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ੇਣਿਆ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਆਉੰਦੀ ਹੈ। ਤੇੱਕਡੀ ਦਾ ਪੇਰਿਯਾਰ ਵਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਨਜੀਵ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨਮੋਹਕ ਬਾਗਾਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੈਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੜਕ
ਕੁਮਲੀ (4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ) ਤੋ ਕਈ ਪਰਯਟਨ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ।

ਤੇੱਕਡੀ ਤੋ ਕੁਝ ਪਰਯਟਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ
 • ਕੁਮਲੀ : 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (15 ਮੀਟਰ) ਸ਼ਬਰੀਮਲਾ ਵਾਯਾ
 • ਪੁੱਲਮੇਡ : 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (2 ਘੰਟੇ)
 • ਇਡੁੱਕੀ : 65 (2 1/2 ਘੰਟੇ)
 • ਮੁੰਨਾਰ : 106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (4 ਘੰਟੇ)
 • ਕੁਮਰਕਮ : 128 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (4ਘੰਟੇ) ਸਬਰੀਮਲਾ ਵਾਯਾ
 • ਏਰੂਮੇਲੀ : 134 (4 ਘੰਟੇ)
 • ਕੌਡੈਕਨਾਲ : 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (5ਘੰਟੇ)
 • ਆਲਾਪੁਯਾ : 164 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (5 ਘੰਟੇ)
 • ਕੋੱਲਮ : 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (6ਘੰਟੇ)
 • ਉਟੀ : 390 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (11 ਘੰਟੇ)

ਕੁਮਲੀ ਤੋ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ :
 • ਤੇੱਕਡੀ : 09:30, 10:45, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 15:30 ਵਜੇ
 • ਕੁਮਰਕਮ : 07:00 ਵਜੇ
 • ਮੁੰਨਾਰ : 06:00, 09:45, 13:30 ਵਜੇ
 • ਏਰਨਾਕੁੱਲਮ : 07:00, 13:30, 15:15, 16:30,17:15, 19:30 ਵਜੇ
 • ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ (ਕੁਮਲੀ ਤੋ) : 08:40, 15:30, 16:15 ਵਜੇ; (ਤੇੱਕਡੀ ਤੋ) : 08:20, 15:15 ਵਜੇ
 • ਕੋਟਾਯਮ : ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸਾਂ
 • ਆਲਾਪੁਯਾ : 11:15 ਵਜੇ
 • ਚੇਰਤਲਾ : 14:15 ਵਜੇ
 • ਇਡੁੱਕੀ : ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸ
 • ਚੇੰਨਈ : 16:30, 19:00 ਵਜੇ
 • ਪੌੰਡਿਚੇਰੀ : 16:30 ਵਜੇ
 • ਮਦੁਰਈ : 01:15, 05:15, 05:25, 06:45, 07:16, 07:20, 07:30, 07:55, 08:35, 09:40, 10:30, 10:45, 11:20, 11:55, 13:00, 13:15, 13:20, 14:20, 15:15, 15:40, 15:50, 16:50, 17:05, 18:00, 18:40, 19:05, 20:45 ਵਜੇ
 • ਡਿੰਡੀਗਲ : ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸਾਂ
 • ਕੋਡੈਕਨਾਲ : ਕੁਮਲੀ ਤੋ ਕੋਡੈਕਨਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿੰਡੀਗਲ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਥਾਲਕੁੰਡੂ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡੈਕਨਾਲ (149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਲਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਮਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਤ੍ਰਿਚੀ : 08:55, 10:45, 19:25 ਵਜੇ; ਪਲਾਨੀ : 09:30, 11:35, 18:30, 18:50 ਵਜੇ

ਬਨਸਪਤੀ
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1965 ਪੌਦੇ, 171 ਘਾਹ ਪ੍ਰਜਾਆਿਂ, ਆਰਕਿੱਡ ਦੀ 143 ਪ੍ਰਜਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਪੋਡੋਕਾਰਪਸ ਵੈਲਿਚਿਯਾਨਸ।

ਜੀਵਜੰਤੂ
ਸੱਤਨਪਾਈ : ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ, ਗੌਰ, ਸਾਂਭਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਸਮੇਤ 35 ਪ੍ਰਜਾਤਿਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਜਲਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਚੀ ਚੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਨੀਲਗਿਰੀ ਟਾਰ, ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਲੁੱਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਲਾਯਨ ਟੇੱਲਡ ਮਕਾਕ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਲਹਰੀ, ਚੀਤੇ, ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ, ਸਲੋਥ ਭਾਲੂ ਜਿਹੇ ਵਨ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੰਛੀ : 265 ਪ੍ਰਜਾਤਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਾਰਨ ਬਿੱਲ, ਸਟਾਰਕ, ਵੁੱਡਪੈਕਰ, ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ, ਰੈੱਪਟਰ, ਕੌਰਮੋਰੇੰਟ, ਗ੍ਰੈਕਲ, ਡਾਰਟਰ ਆਦਿ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭੁਜੰਗ : ਨਾਗ, ਵਾਈਪਰ, ਕਰੇਟ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਮੌਨਿਟਰ ਗਿਰਗਿਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐਮਫਿਬਿਅਨ : ਡੱਡੂ, ਟੋਡੱਸ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਰਤਿ ਕੈਸੇਲਿਯਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਡੱਡੂ, ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਟੋਡ, ਫੰਗਾਇਡ ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਈਸਿਸ (ਮੱਛੀ) : ਪੇਰਿਯਾਰ ਝੀਲ ਅਤੇ ਜਲਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤਿਆਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਮਸ਼ੀਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਲੁੱਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਗੇਮ ਫਿੱਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋ ਤੁਸੀ ਊਦਬਲਾਵ, ਜੋ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕਲਾ ਸਤੱਨਪਾਈ ਹੈ, ਦੀ ਝਲਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਗਾਨ : ਪੇਰਿਯਾਰ ਵਨਜੀਵ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਚਾਹ, ਇਲਆਚੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਗਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੈੰਕਚੁਅਰੀ ਵਾਚ ਟਾਵਰਸ : ਪੇਰਿਯਾਰ ਵਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਜ਼ਿਰਵੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸੂਚਨਾ ਕੇੰਦਰ, ਤੇੱਕਡੀ ਤੋ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ : 322028।
 
ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਪੇਰਿਯਾਰ ਟਾਈਗਰ ਰਜ਼ਿਰਵਸ, ਤੇੱਕਡੀ।


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia