Trade Media
     

ਵੱਟਵਡਾ


ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁੰਨਾਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵੱਟਵਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। ਮੁੰਨਾਰ ਦੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਸਥਿਤ ਵੱਟਾਵਡਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਮੋਹਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੁੰਨਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਟਵਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਿਲਣਗੇਂ ਜੋ ਵੱਟਵਡਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹਨ।

ਵੱਟਵਡਾ ਦਾ ਸੁੱਹਣਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਲ ਤੋ 6500 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਤਾਜਗੀ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪਰਯਟਕਾਂ ਦੀ ਨਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਢਲਾਨਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਯੁੱਕਲਿੱਪਟਸ ਅਤੇ ਕੋਣਧਾਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇਂ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਪੰਛਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਆਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀ ਤਿੱਤਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵੱਟਵਡਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਟਾਵਡਾ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ  ਮਾਰਗ ਕੋਡੈਕੈਨਾਲ , ਟੌਪ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਟੂਪੇੱਟੀ, ਕਾੰਤਲੂਰ ਅਤੇ ਮੀਸਾਪੁਲੀਮਲਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਅਧਿਕਤਰ ਮਾਰਗ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਨਸਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਯਟਕ ਇੱਥੇ ਮਾਉੰਟੇਨ ਜੀਪ ਸਵਾਰੀ, ਮਾਉੰਟੇਨ ਬਾਈਕਿੰਗ, ਜੰਗਲ ਕੈੰਪਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਰੋਮਾੰਚਕ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਜੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਟਵਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪ, ਭਾਸ਼ਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਧੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟਵਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ :
ਮੁੰਨਾਰ ਤੱਕ ਏਰਨਾਕੁੱਲਮ ਅਤੇ ਕੌਟਯਮ  ਤੋ ਸੜਕ ਦੁਵਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ : ਏਰਨਾਕੁੱਲਮ ਜੰਗਸ਼ਨ, ਮੁੰਨਾਰ ਤੋ ਲਗਭਗ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ : ਕੋਚੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ, ਮੁੰਨਾਰ ਤੋ ਲਗਭਗ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia