Trade Media
     

ਨੀਲਕੁਰਿੰਜੀ ਬਲੂਮ


ਕੇਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਮੱਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸੱਭ ਤੋ ਅਨੌਖਾ ਉਹ ਕਨਵਾਸ (ਤਿਰਪਾਲ) ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਲਕੁਰਿੰਜੀ ਜਾਂ 'ਸਟ੍ਰੋਬਿਲੈੰਥਿਸ ਕੁੰਥਿਏਨਮ' ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹਾਰ ਆਉਣਾ, ਮੁੰਨਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣਿਕ ਪਹਾੜਿਆਂ ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਟਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮੱਤਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੱੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਨੀਲਕੁਰਿੰਜੀ ਪਿਆ। ਨੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਿੰਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੁੱਲ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੰਨਾਰ ਦੀ ਪਹਾੜਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲਕੁਰਿੰਜੀ ਦੀ ਬਹਾਰ ਦਾ ਸੁਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਪੂਜੀ ਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਯਟਕਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਸਰਾਹੀ ਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਨੀਲਕੁਰਿੰਜੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੰਨਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀ ਨੀਲਕੁਰਿੰਜੀ ਦੇ ਬਹਾਰ ਦਾ ਕਾਵਿਲੂਰ, ਕਡਵਰੀ, ਰਾਜਮਲਾ , ਲੁੱਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਪਹਾੜੀ ਅੰਗਯੁਲੇਟ 'ਨੀਲਗਿਰੀ ਟਾਰ' ਦੀ ਵਾਸ ਸਥਲੀ ਇਰਵਿਕੁਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗ ਅਤੇ ਮੁੰਨਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਜੂਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਟਕ ਮੁੰਨਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈੰਦੇ ਹਨ।

ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਨੀਲਕੁਰਿੰਜੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਅਨੁਭੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਲਕੁਰਿੰਜੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਲ ਤੋ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਪੌਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ (2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਭਗ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਉੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ (5-10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਟੂਰ ਓਪਰੇਟਰ, ਏਡਵੇੰਚਰ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਪਰਯਟਕਾਂ ਲਈ ਨੀਲਕੁਰਿੰਜੀ ਦੇ ਫੈਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੁੰਨਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ :
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ : ਏਰਨਾਕੁਲੱਮ, ਇੱਥੋ ਲਗਭਗ 145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ : ਕੋਚੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ। ਇੱਥੋ ਲਗਭਗ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia