Trade Media
     

ਨੀਲਿਮਲਾ


ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਝ ਸੋਹਣਿਆਂ ਚੀਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿੱਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਯਨਾੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਛੂਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਸਤੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੱਲਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਯਨਾਡ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੀਨਮੁੱਟੀ ਝਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਤੋ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਝਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਯਨਾੜ ਦੇ ਵਡੁਵੰਚਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਲਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿਯੂ ਪੌਇੰਟ ਤੋ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਨੌਖਾ ਅਨੁਭੱਵ ਹੈ।

ਵਾਯਨਾੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੱਲਪੇਟਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੰਡਲ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਟੀ ਸੜਕ ਤੋ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਚੱਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇੱਪਾਡੀ ਤੋ ਹੋ ਕੇ ਵਡੁਵੰਚਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਨੀਲਿਮਲਾ ਵਿਯੂ ਪੌਈੰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਡੁਵੰਚਾਲ ਤੋ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਖਰ੍ਹਵੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਸਤੀ ਆਉੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦੋ, ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜੂਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਲਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।

ਨੀਲਿਮਲਾ ਵਿਯੂਪੌਇੰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਗੀਚੇ, ਅਦਰਕ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦੀ ਗਿਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਯੂ ਪੌਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੰਗਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਝਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੀ ਛੋਟੀ 'ਸਨ ਬਰਡ' ਚਿੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਚਿੜਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਤਿਆਂ ਵੀ ਮਿੱਲਣ ਗਿਆ।

ਚੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਨਸਪਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ  ਇਹ ਲੰਬੀ, ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਲਾ ਰੱਸਤਾ ਫੇਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਨੀਲਿਮਲਾ ਵਿਯੂ ਪਾਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ।

ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁੱਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਤਿੱਤਲਿਆਂ ਨਜਰ ਆਉਣ ਗਿਆ ਜੋ ਢਲਾਨਾ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉੰਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਘਾਟਿਆਂ ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਮੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਵੋ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਚੁਣ ਲਵੋ। ਲੰਬੀ ਘਾਹ ਤੋ ਹੋ ਕੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਫਿਸਲੱਣ ਵਾਲੀ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਟਾਨੀ ਪਰਵਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਘਰਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਢਲਾਨ ਤੋ ਥੱਲੇ ਆਉੰਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਚਟਾਨੀ ਸਪੱਰ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਉਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਢਿੱਗਦੀ ਜਲਧਾਰਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋ ਰੱਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹੀ ਚਾਹੋ ਉਨ੍ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵੋ। ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਮੀਨਮੁੱਟੀ ਝਰਨੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਿਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋ ਕਦੀ ਕੋਹਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ, ਜਦੋ ਕੋਹਰਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਨਜਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ :
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ : ਕੋਯੀਕੋੜ, ਵਡੁਵੰਚਾਲ ਤੋ ਲਗਭਗ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ : ਕਾਰੀਪੁਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ, ਵਡੁਵੰਚਾਲ ਤੋ ਲਗਭਗ 95 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia