Trade Media
     

ਪਾਪਨਾਸ਼ਮ ਤੱਟ

ਰੇਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਰਯਟਨ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉੰਦਾ ਹੈ। 'ਪਾਪਨਾਸ਼ਮ' ਇੱਥੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋ ਦਾ ਇੱਕਲਾ ਪਰਯਟਨ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਤੱਵ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਪਨਾਸ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿਤੱਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਣਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਤੱਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਰੇਤ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਲੇਟਰਾਈਟ ਚਟਾਨ ਮਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਤੀ ਹੈ। ਤੱਟ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਹਲਾਹਲ ਤੋ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੱਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਪਰਯਟਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀ ਸੀਪਿਆਂ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਤ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਚੁੱਮਦੀ ਹੋਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਧੁੱਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਨਬਾਥ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਡੂੱਬਣ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜਾਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਡੂੱਬਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੰਗੀ ਆਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ - ਪੀਲੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਬੋਟ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚਟਾਨਾਂ – ਅਨੌਖਾਪਨ
ਦੱਖਣੀ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਲਾ ਹੀ ਇੱਕਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਟਾਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਭੂਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ ਇਹ ਟਰਸ਼ਿਯਰੀ ਸੇਡਿਮੇੰਟਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਅਨੌਖੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭੂਵਿਗਿਆਨੀ ਵਰਕਲਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟਰਾਈਟ ਚਟਾਨ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਯਟਕ ਇੱਥੇ ਆਉੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਰੋਗਾਂ ਤੋ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਕੀ ਲਾਉੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਦਾਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਠਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜਾਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਤਸੱਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿੱਲ ਜਾਉਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀ ਸੀਪਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲਿਆਂ, ਤਿੱਬਤੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਟੈਟੂ ਗੁਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਆਦ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਬਾਂਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਟਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਲੇ ਦਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੌਚਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਸੀ ਰੌਚਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲਚਸਪੀ ਰੱਢਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰੌਚਕ ਖੇਡ ਵੀ ਮਿੱਲ ਜਾਉਣਗੇਂ। ਪਾਰਾਸੇਲਿੰਗ, ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀ ਮਜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਿਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋ ਦੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ ਫੂਡ ਵਿਅੰਜਨ ਮਿੱਲ ਜਾਉਣਗੇਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇਂ।


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia