Trade Media
     

ਪਕਸ਼ੀਪਾਤਾਲਮ : ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਚੀ ਰੱਖ


ਸਥਾਨ : ਤਿਰੂਨੇੱਲੀ ਤੋ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਮਾਨੰਤਵਾਡੀ ਤੋ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਲਪੇੱਟਾ ਤੋ 66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਯਨਾਡ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ।

ਉੱਚਾਈ : ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਲ ਤੋ 1740 ਮੀਟਰ ।

ਕੇਰਲ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਪਰਵਤੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਘਨੇ ਨਮ ਪਣਪਾਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਥੀ, ਚੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ, ਬਨਵਿਲਾਡ, ਗੰਧਬਿਲਾਵ, ਬਾਈਸਨ, ਮੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਲ ਤੋ 1740 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਆਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਕਸ਼ੀਪਾਤਾਲਮ  ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਪਕਸ਼ੀਪਾਤਾਲਮ  ਦੇ ਨਾਂ ਤੋ ਹੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪੰਛਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਛੂਤੇ ਜੰਗਲ, ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਢਲਾਨ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜਿਆਂ ਮਿੱਲਜੁੱਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉੰਦੀਆ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੂਨੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਤੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਫਾ ਪਰਯਟਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇੰਦਰ ਹੈ।

ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਰੁਵਾਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਪੂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪਰਿਆਵਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੰਤਵਾਡੀ ਤੋ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੁਰੁਵਾਦੀਪ 950 ਏਕਡ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਨੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪੰਛੀ, ਆਰਕਿਡ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ :
ਪਕਸ਼ੀਪਾਤਾਲਮ  ਤਿਰੂਨੇੱਲੀ ਤੋ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਤਿਰੂਨੇੱਲੀ ਮਾਨੰਤਵਾਡੀ ਤੋ ਲਗਭਗ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ : ਕੋਯੀਕੋੜ, ਮਾਨੰਤਵਾਡੀ ਤੋ ਲਗਭਗ 106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ : ਕਾਰੀਪੁਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ, ਕੋਯੀਕੋੜ, ਕੋਯੀਕੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ ਲਗਭਗ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia