Trade Media
     

ਏਰਵਿਕੁਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ


ਇਹ ਉੱਚ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਲਾ ਘਾਹਭੂਮੀ ਪਾਰਸਿਥਤੀਕੀ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਅਵਲੋਕਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰਯਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਡਿਆਂ ਤੋ ਰਾਜਮਲਈ ਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਲਗਿਰੀ ਟਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਵਾਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪਰਯਟਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨ : ਮੁੰਨਾਰ ਤੋ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ

ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ।

ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਪਹਾੜੀ ਬਕਰੀ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਟਾਰ (ਹੇਮੀਟ੍ਰੈਗਸ ਹਾਈਲੋਕ੍ਰਿਯਸ) ਦਾ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨ ਏਰਵਿਕੁਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ, ਕੰਨਨ ਦੇਵਨ ਪਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 97 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰਦਾਰ ਘਾਹਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਲਾ ਜੰਗਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਲੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਆਨਮੁੜੀ ਚੋਟੀ (2695 ਮੀਟਰ) ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਵਤ ਦੀ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਬਨਸਪਤਿਆਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਰੇਸਟ੍ਰਿਅਲ ਅਤੇ ਏਪਿਫਾਈਟ ਆਰਕਿਡਸ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜੰਗਲੀ ਬਾਲਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਜੀਵ ਨੀਲਗਿਰੀ ਟਾਰ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਲੰਗੂਰ, ਚੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਈਸਨ ਆਦਿ ਹਨ।

ਰਾਜਮਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪਰਯਟਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਯਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਡਿਆਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ੋਲਾ-ਘਾਹਭੂਮੀ ਦੀ ਪਾਰਿਸਥਿਤਕੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਮਲਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੇੰਦਰ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ, ਬਫਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਰਯਟਨ ਖੇਤਰ। ਪਰਯਟਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਯਟਨ ਖੇਤਰ - ਰਾਜਮਲਈ ਤੱਕ ਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਏਰਵਿਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੋ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਟਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਵਾਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿਉਕਿ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪਰਯਟਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ :
ਮੁੰਨਾਰ ਤੋ ਏਰਵਿਕੁਲਮ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ : ਕੌਟਯਮ, ਮੁੰਨਾਰ ਤੋ ਲਗਭਗ 142 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ; ਏਰਨਾਕੁੱਲਮ, ਮੁੰਨਾਰ ਤੋ ਲਗਭਗ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।
  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ : ਮਦੁਰਈ (ਤਮਿਲਨਾਡੂ), ਲਗਭਗ 142 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ; ਕੋਚੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ, ਲਗਭਗ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ।


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia