Trade Media
     

ਅਵਿਯਲ

 
 
ਇਸ ਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਈ ਸਬਜਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਰਸੋਇਅੇ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਬਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਜਿਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਵਿਯਲ ਕੂਟ (ਅਵਿਯਲ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਦੱਸ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 40 ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਈ ਸਬਜਿਆਂ ਮਿੱਲ ਜਾਂਦਿਆ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਵਿਯਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਕਵਾਨ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਬਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟਾਆ ਜਾਂ ਵਧਾਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
 • 1 ਗਾਜਰ
 • 3 ਫਲਿਆਂ
 • 2 ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ
 • 1 ਮੀਡੀਅਮ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਗਣ
 • 100 ਗ੍ਰਾਮ ਖੀਰਾ
 • 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਰੀ
 • 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਰਬੀ
 • ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਜਨ (ਡ੍ਰਮਸਟਿੱਕ)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੱਪ ਕੱਦੁਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਨਾਰੀਅਲ, 1 ਚਮਚ ਜੀਰੇ ਅਤੇ ਛੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • 2 ਕੱਪ ਕੱਦੁਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ
 • 1 ਚਮਚ ਜੀਰਾ
 • 6 ਹਰੀ ਮਿਰਚਾ
ਪਕਾਏ ਗਏ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਹੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਚਮਚ ਦਹੀ ਅਤੇ ¼ ਕੱਪ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
 • 2 ਚਮਚ ਦਹੀ
 • ¼ ਕੱਪ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਣ (ਨਮਕ), ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਛੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਲੂਣ (ਨਮਕ)
 • ½ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ
 • ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਦਾ 1 ਗੁੱਛਾ
ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਸਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟਨਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ। ਇਸਨੂੰ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਲਾਓ।

ਅੱਗ ਤੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਹੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪੇਸਟ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਗਰਮਾਗਰਮ ਪਰੋਸੋ।

ਲੈਲਾ ਵੇਨੂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਕਵਾਨ ਵਿਧੀ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ : +919895534383
ਈਮੇਲ : devoo_07@yahoo.co.in  


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia