Trade Media
     

ਬੰਦਗੋਭੀ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਈ ਪਰੌਨ

 
 
ਸਮੱਗਰੀ
 • ਡ੍ਰਾਈ ਪਰੌਨ (ਛੋਟੇ ਅਕਾਰ ਦੇ) - 1 ਕੱਪ
 • ਬੰਦਗੋਭੀ (ਪਤਲੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ) - 2 ਕੱਪ
 • ਪਿਆਜ਼ (ਪਤਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ) - 1 ਕੱਪ
 • ਕੱਦੁਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ - 1 ਕੱਪ
 • ਹਰੀ ਮਿਰਚ (ਕੱਟੀ ਹੋਈ) - 5
 • ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ - 1/2 ਚਮਚ
 • ਲਸਣ  - 4 ਕਲਿਆਂ
 • ਜੀਰਾ - 1 ਚਮਚ
 • ਅਦਰਕ (ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ) - 1/2 ਚਮਚ
 • ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਡਰ - 1/2 ਚਮਚ
 • ਹਲਦੀ ਪਾਉਡਰ - 1/2 ਚਮਚ
 • ਲੂਣ
 • ਨਮਕ
 • ਧਨਿਆ ਪੱਤਾ
ਤੜਕੇ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
 • ਰਾਈ - 1 ਚਮਚ
 • ਉੜਦ ਦਾਲ (ਟੁੱਕੜਾ) - 1 ਚਮਚ
 • ਕਰੀ ਪੱਤਾ
 • ਲਾਲ ਮਿਰਚ – 3
ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਇੱਕ ਕੜਾਈ (ਵੱਡੇ ਪੈਨ) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਤੇਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਰਾਈ ਪਾਓ। ਜਦੋ ਇਹ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੜਦ ਦਾਲ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਕਰੀ ਪੱਤਾ, ਅਦਰਕ, ਲਸਣ  ਪਾ ਦਿਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਜੀਰਾ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਡ੍ਰਾਈ ਪਰੌਨ, ਹਲਦੀ ਪਾਉਡਰ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਡਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਓ। ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਪਾਓ। ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ 8 ਮਿੰਟ ਪਕਾਓ।

ਹੁਣ ਢੱਕਣ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ਼, ਬੰਦਗੋਭੀ ਅਤੇ ਕੱਦੁਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਕਾਓ। ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਹਿਲਾਓ। ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਕਾਓ।

ਧਨਿਆ ਪੱਤਾ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਗਰਮਾਗਰਮ ਬੰਦਗੋਭੀ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਈ ਪਰੌਨ ਨੂੰ ਪਰੋਸੋ।


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia