Trade Media
     

ਅਪੱਮ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਸਟੂ

 
 
ਅੱਪਮ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
 • ਕੱਚੇ ਚਾਵਲ - 1/2 ਕਿੱਲੋ
 • ਨਾਰੀਅਲ (ਕੱਦੁਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) - 1 ਪੂਰਾ
 • ਖਮੀਰ - 1/2 ਚਮਚ
 • ਲੂਣ - ਸੁਆਦ ਲਈ
 • ਖੰਡ - 3 ਚਮਚ
 • ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ - 1/2 ਕੱਪ

ਅੱਪਮ - ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਕੱਦੁਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾਲ ਪੀਹ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਬਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸਨੂੰ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਰਲਾਓ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਫੇਨ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸਟਿੱਕ ਪੈਨ ਤੇ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਫੈਲਾਓ।

ਪੈਨ ਵਿੱਚੋ ਅੱਪਮ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਗਰਮਾਗਰਮ ਪਰੋਸੋ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਸਟੂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚਿਕਨ ਸਟੂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
 • ਚਿਕਨ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ - 1/2 ਕਿੱਲੋ
 • ਆਲੂ – 1
 • ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ – 2
 • ਗਾਜਰ - 1 ਵੱਡੀ
 • ਹਰੀ ਮਿਰਚ – 5
 • ਲਸਣ  - 8 ਕਲਿਆਂ
 • ਅਦਰਕ - 1 ਟੁੱਕੜਾ
 • ਦਾਲਚੀਨੀ - 2 ਡੰਡੇ
 • ਲੌੰਗ – 4
 • ਇਲਆਚੀ – 3
 • ਤੇਜ ਪੱਤਾ – 1
 • ਕਰੀ ਪੱਤੇ
 • ਧਨਿਆ ਪੱਤਾ
 • ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ - 3 ਚਮਚ
 • ਗਾੜ੍ਹਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦੁੱਧ - 1 ਕੱਪ
 • ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ - 1/2 ਚਮਚ
ਚਿਕਨ ਸਟੂ - ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਚਿਕਨ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਕਿਉਬ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ। ਕੂਕਰ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੌੰਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇਲਆਚੀ ਪਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਸਣ  ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਪਾਓ, ਫੇਰ ਪਿਆਜ਼, ਗਾਜਰ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਪਾਓ। ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਢੱਕਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਕਾਓ।

ਢੱਕਣ ਹਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੌਸ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਥੋੜਾ ਹਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੂਣ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕਰੀ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨਿਆ ਪੱਤਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾੜ੍ਹਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪੱਕਣ ਦਿਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਧਨਿਆ ਪੱਤਾ ਪਾ ਦਿਓ।

ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਕਨ ਸਟੂ ਹੁਣ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮਾਗਰਮ ਅੱਪਮ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia