Trade Media
     

ਈਡੀਯੱਪਮ ਅਤੇ ਐਗ ਰੋਸਟ

 
 
ਈਡੀਯੱਪਮ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
 • ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ - 2 ਕੱਪ
 • ਲੂਣ - 1 ਚਮਚ
 • ਨਾਰੀਅਲ ( ਕੱਦੁਕਸ) - 1 ਕੱਪ
 • ਤੇਲ

ਈਡੀਯੱਪਮ - ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਲਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੁੰਨੋ। ਈਡੀਯੱਪਮ ਮੇਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ, ਈਡੀਯੱਪਮ ਸਕਵੀਜ਼ਰ (ਸੇਵਾ ਨਾਯੀ) ਨੂੰ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਹੁਣ ਈਡੀਯੱਪਮ ਪੈਨ ਡੁੰਗੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੱਦੁਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਭਾਫ ਵਿੱਚ ਪਕਾਓ।

ਨਰਮ ਈਡੀਯੱਪਮ ਹੁਣ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਐਗ ਰੋਸਟ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਨ।

ਐਗ ਰੋਸਟ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
 • ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ – 4
 • ਪਿਆਜ਼ (ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ) - 2 ਕੱਪ
 • ਹਰੀ ਮਿਰਚ (ਕੱਟੀ ਹੋਈ) – 5
 • ਟਮਾਟਰ (ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ) – 2
 • ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਉਡਰ - 1 ਚਮਚ
 • ਧਨਿਆ ਪਾਉਡਰ - 1 ਚਮਚ
 • ਹਲਦੀ ਪਾਉਡਰ - 1/2 ਚਮਚ
 • ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ - 1 ਚਮਚ
 • ਅਦਰਕ ਲਸਣ  ਦਾ ਪੇਸਟ - 1 ਚਮਚ
 • ਕਰੀ ਪੱਤੇ
 • ਧਨਿਆ ਪੱਤਾ
 • ਲੂਣ
 • ਤੇਲ
 • ਸਰੌ ਦਾ ਤੇਲ

ਐਗ ਰੋਸਟ - ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਰੀ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ  ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾਓ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਓ ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਧਨਿਆ ਪਾਉਡਰ, ਮਿਰਚ ਪਾਉਡਰ, ਹਲਦੀ ਪਾਉਡਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਰਲਾਓ। ਫੇਰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਲਾਓ। ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਅਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਓ। ਜਦੋ ਇਹ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪਕਾਓ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਰਲਾਓ।

ਧਨਿਆ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਗਰਮਾਗਰਮ ਪਰੋਸੋ।


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia