Trade Media
     

ਪੱਪੜਮ ਤੋਰਨ

 
 
ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਪੱਪੜਮ ਤੋਰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਪੜਮ - ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਲਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੜ - ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋ ਬਨਿਆ ਤੁਰੰਤ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਫਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਪੱਪੜਮ ਨੂੰ ਤੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਸੇਕ ਕੇ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਸੋਈਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਪੜਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਪੱਪੜਮ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਪੱਪੜਮ ਔਝੀਚੁਕਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਸਾਈਡ ਡਿਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਮਲਯਾਲੀ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ - ਦਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ !

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ 15 ਪੱਪੜਮ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਕੱਦੁਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ, ਚਾਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ, ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ਼, ਦੋ ਸੁੱਕਿਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਰਾਈ, 1/4 ਕੱਪ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਕਰੀ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਲੂਣ (ਨਮਕ)

ਸਮੱਗਰੀ
  • ਪੱਪੜਮ – 15
  • ਨਾਰੀਅਲ (ਕੱਦਜਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) - 1 ਕੱਪ
  • ਹਰੀ ਮਿਰਚ – 4
  • ਲਾਲ ਮਿਰਚ – 2
  • ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ਼ - 4 (ਤੜਕੇ ਲਈ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ)
  • ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ - 1/4 ਕੱਪ
  • ਸਰੌ ਦਾ ਤੇਲ - 1/2 ਕੱਪ
  • ਕਰੀ ਪੱਤੇ
  • ਲੂਣ (ਨਮਕ)
ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਮਿਕਸਰ ਬਾਉਲ ਵਿੱਚ ਕੱਦੁਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੋ।

ਪੱਪੜਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਤੱਲੋ - ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸਨੂੰ ਫੇਹ ਦਿਓ।

ਹੁਣ ਲੂਣ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ।

ਰਾਈ ਦੇ ਬੀਜ, ਸੁੱਕੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨੋ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਪੜਮ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਹਾਂ ਰਲਾਓ।

ਗੈਸ ਨਿੱਮਾ ਕਰਕੇ ਪਕਾਓ।

ਲੈਲਾ ਵੇਨੂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਕਵਾਨ ਵਿਧੀ  
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ : +919895534383
ਈਮੇਲ :  devoo_07@yahoo.co.in


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia