Revolving Fund

മാർഗനിർദേശങ്ങൾ

കേരള ടൂറിസം - റിവോള്‍വിഗ് ഫണ്ട്

ടൂറിസം മേഖലയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ചെറുകിട സംരംഭകര്‍ക്കുമുള്ള കോവിഡ്‌ 19 സമാശ്വാസപദ്ധതി.

പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്‌തം

1. ഈ പദ്ധതി പലിശരഹിതവും ഈട്‌ (സെക്യൂരിറ്റി) ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ ഒരു വായ്‌പാ പദ്ധതിയാണ്‌.
2. ഒരു വ്യക്തിക്ക്‌ പരമാവധി 10,000/- രൂപവരെ വായ്‌പയായി നല്‍കുന്നു.
3. പദ്ധതിയ്‌ക്കായി 10 കോടി രൂപയാണ്‌ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌.
4. ടൂറിസം രംഗത്ത്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത (രജിസ്റ്റേര്‍ഡ്‌) സംഘടനയിലെ അംഗവും ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ തൊഴില്‍ ചെയ്‌തുവന്നിരുന്നവരും ആയിട്ടുള്ളവരും ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്‍ മുഖേന രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌ത യൂണിറ്റുകള്‍ക്കും ഈ വായ്‌പയ്‌ക്കായി അപേക്ഷിക്കാം.
5. അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.
6. സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിക്കുന്ന സമിതിയുടെ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധനയുടെയും വിലയിരുത്തലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിനാലാകും തുക അനുവദിക്കുന്നത്‌.
7. മുന്‍ഗണനാക്രമത്തിലായിരിക്കും വായ്‌പ അനുവദിക്കുന്നത്‌.
8. വായ്‌പ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി, സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകള്‍ക്കനുസരിച്ച്‌ വായ്‌പ തിരിച്ചടച്ചുകൊള്ളാമെന്ന്‌ 200 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള സമ്മതപത്രത്തില്‍ ടൂറിസം ഡയറക്‌ടറുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടേണ്ടതാണ്‌.
9. ഒരു വര്‍ഷത്തെ മൊറട്ടോറിയം കഴിഞ്ഞ്‌ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനകം ഗുണഭോക്താവ്‌ തുക തിരിച്ചടക്കണം.
10. ആദ്യവായ്‌പാ തിരിച്ചടവിന്‌ ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും തുടര്‍ന്ന്‌ അതേ വ്യക്തിക്ക്‌ പുതിയ വായ്‌പകള്‍ അനുവദിക്കുന്നത്‌.
11. ഈ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി, സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തീയതി മുതല്‍ 5 വര്‍ഷമായിരിക്കും.
12. ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്‍ വഴിയാണ്‌ ഫണ്ട്‌ വിതരണം നടത്തേണ്ടത്‌.
13. കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിക്കുന്നവരുടെ മേല്‍ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പിഴയോടു കൂടി തുക ഈടാക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്‌ നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്‌.

ആര്‍ക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം

1. കേരള ട്രാവല്‍ മാര്‍ട്ട്‌ സൊസൈറ്റിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകൃത (രജിസ്‌റ്റേര്‍ഡ്‌) ടൂറിസം സംഘടനകളില്‍ അംഗമായിട്ടുളള കേരളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍, ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സി, ടൂറിസ്റ്റ്‌ ടാക്‌സി, ടൂറിസ്റ്റ്‌ ബസ്സ്‌, ശിക്കാര, ഹൗസ്‌ബോട്ട്‌, ഹോട്ടല്‍, റിസോര്‍ട്ട്‌, റെസ്‌റ്റോറന്റ്‌, ആയുര്‍വേദ സെന്റര്‍, ഗൃഹസ്ഥലി, സര്‍വീസ്‌ഡ്‌ വില്ല, അമ്യൂസ്‌മെന്റ്‌ പാര്‍ക്ക്‌, ഫാം ടൂറിസം, സാഹസിക ടൂറിസം എന്നീ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നതോ ചെയ്യുന്നതോ ആയ ആളുകള്‍.

2. ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്‌ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന സൂക്ഷ്‌മ സംരംഭങ്ങള്‍, കലാ സംഘങ്ങള്‍, ആയോധനകലാ സംഘങ്ങള്‍, കരകൗശലവിദഗ്‌ധ സംഘങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന വ്യക്തികള്‍.

3. കേരള ടൂറിസം / ഇന്ത്യാ ടൂറിസം ലൈസന്‍സുളളതും ഗൈഡുകളുടെ അംഗീകൃത (രജിസ്‌റ്റേര്‍ഡ്‌) സംഘടനകളില്‍ അംഗത്വമുളളതുമായ ടൂര്‍ ഗൈഡുകള്‍.

അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍ :

വിഭാഗം 1
1. അപേക്ഷകന്റെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ്‌ (ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ അഭാവത്തില്‍ വോട്ടേഴ്‌സ്‌ ID കാര്‍ഡ്‌, PAN കാര്‍ഡ്‌, പാസ്‌പോര്‍ട്ട്‌, റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്‌‌, ഫോട്ടോ പതിച്ച ബാങ്ക്‌ പാസ്‌ബുക്ക്‌ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒരു രേഖയുടെ പകര്‍പ്പ്‌)
2. അപേക്ഷകന്‍ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു/പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന്‌ ജോലിചെയ്യുന്ന/ചെയ്‌തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയില്‍ നിന്നുമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം. (ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക )
3. പ്രസ്‌തുത സ്ഥാപനം തങ്ങളുടെ സംഘടനയില്‍ അംഗമാണെന്ന്‌ അംഗീകൃത (രജിസ്‌റ്റേര്‍ഡ്‌) ടൂറിസം സംഘടനയില്‍ നിന്നുമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം.
അല്ലെങ്കില്‍
സ്ഥാപനത്തിന്‌ സംഘടനയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച അംഗത്വ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകര്‍പ്പ്‌
4. അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക്‌ പാസ്‌ബുക്കിന്റെ പകര്‍പ്പ്‌

വിഭാഗം 2
1. അപേക്ഷകന്റെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ്‌ (ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ അഭാവത്തില്‍ വോട്ടേഴ്‌സ്‌ ID കാര്‍ഡ്‌, PAN കാര്‍ഡ്‌, പാസ്‌പോര്‍ട്ട്‌, റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്‌‌, ഫോട്ടോ പതിച്ച ബാങ്ക്‌ പാസ്‌ബുക്ക്‌ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒരു രേഖയുടെ പകര്‍പ്പ്‌)
2. ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്റെ സംസ്ഥാന കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഇവരില്‍ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം. (ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക)
3. അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക്‌ പാസ്‌ബുക്കിന്റെ പകര്‍പ്പ്‌.

വിഭാഗം 3
1. അപേക്ഷകന്റെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പ്‌ (ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ അഭാവത്തില്‍ വോട്ടേഴ്‌സ്‌ ID കാര്‍ഡ്‌, PAN കാര്‍ഡ്‌, പാസ്‌പോര്‍ട്ട്‌, റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്‌‌, ഫോട്ടോ പതിച്ച ബാങ്ക്‌ പാസ്‌ബൂക്ക്‌ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒരു രേഖയുടെ പകര്‍പ്പ്‌)
2. സാധുതയുള്ള ഗൈഡ്‌ ലൈസന്‍സിന്റെ പകര്‍പ്പ്‌
3. അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക്‌ പാസ്‌ബുക്കിന്റെ പകര്‍പ്പ്‌.
4.അംഗീകൃത (രജിസ്‌റ്റേര്‍ഡ്‌) സംഘടനയില്‍ അംഗമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം (ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക)

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഗവണ്‍മെന്റ്‌ ഓര്‍ഡര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യുക
സ.ഉ. (സാധാ) നം. 299/2021/ടൂറിസം തിയതി 05-10-2021
സ.ഉ. (സാധാ) നം. 334/2021/ടൂറിസം തിയതി 25-10-2021

റിവോള്‍വിംഗ്‌ ഫണ്ട്‌ വായ്‌പയ്‌ക്ക്‌ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം - ട്യൂട്ടോറിയല്‍ വീഡിയോ കാണുക.

സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യുക