Trade Media
     

Q S T आणि R ब्लॉक कायल, अलप्पुझा


कुट्टनाडुमध्ये असलेले केरळमधील तांदळाचे कोठार म्हणून ओळखले जाणारे, QST आणि R ब्लॉक कायल (बॅकवॉटर) पर्यटकांना हॉलंडच्या प्रसिद्ध खंदकांची (डाईक्स) आठवण करून देतात. शेतीच्या देशी अभियांत्रिकी ज्ञानाचे हे सुंदर उदाहरण आहे, येथे लागवड (शेती) आणि मनुष्याचा निवास ह्या गोष्टी समुद्र पातळीच्या चार ते दहा फूट खाली शक्य करण्यात आल्या आहेत. ह्यासाठी, बॅकवॉटरमधून मोठ्या प्रमाणावर जमीन परत लागवडीखाली आणण्यात आली आणि त्याच्या सभोवती बांधलेल्या खंदकांच्या साहाय्याने ती सुरक्षित करण्यात आली. ह्या कालव्यांमधून आरामात समुद्राची सफर करणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव आहे.

कुट्टनाडु हा केरळमधील सगळ्यात सुंदर असा बॅकवॉटरचा प्रदेश आहे. इथेच सगळ्यात जास्त सर्प नौका शर्यती घेतल्या जातात आणि तांदूळाच्या होड्या आणि हाऊस बोट क्रूझही इथेच सर्वाधिक असतात. केरळमधील नौकानयनास अनुरुप बॅकवॉटरचे जाळे 900 किमी पेक्षाही जास्त अंतरापर्यंत पसरलेले आहे. हे शांत जलमार्ग ताडाच्या झाडांनी आणि भाताच्या शेतांनी घेरलेले असून ते  ग्रामीण जीवनाची अद्भुत झलक दाखवितात.

इथे जाण्यासाठी :
अलप्पुझाहून होडीने QST आणि R ब्लॉक कायल इथे जाता येते (मोटर बोटने 1 तास 30 मिनिटे आणि स्पीडबोटने 30 मिनिटे)
  • जवळचे रेल्वे स्थानक : अलप्पुझा
  • जवळचा विमानतळ : अलप्पुझाहून अंदाजे 85 किमी असलेले कोचिन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ.


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia