Trade Media
     

दक्षिण केरळ समुद्र किनारे    

अलप्पुझा
स्थान: अलप्पुझा समुद्र किनारा, अलप्पु Go>
    वलियतुरा
(थिरुवनंतपुरमपासून 10 किमी) शंखमुगमजवळ Go>
    समुद्र बीच
अशोक समुद्रकिनार्‍याच्या उत्तरेकडे Go>

 
शंखमुगम समुद्र किनारा
थिरुवनंतपुरम शहरापासून फक्त 7 किमी अस Go>
    कोवलम
कोवलम एक दुसर्यां ना लागून तीन अर्धचं Go>
    तिरुमुल्लवरम समुद्र किनारा
स्थान: (कोल्लमच्या उत्तरेला 6 किमी सका Go>

 
तिरुवम्बाडी समुद्र किनारा
(तिरुवम्बाडी मार्गापासून 1 किमी)संथ आण Go>
    वर्कला
वर्कला एक शांत आणि नीरव वस्ती आहे, जी थ Go>
    पूवार
(कोवलमच्या दक्षिणेला 12 किमी) पूवार हा ए Go>

 
काप्पिल समुद्र किनारा आणि बॅकवॉटर
(शहरापासून 53 किमी आणि वर्कलाच्या उत्त Go>
    पापनाशम समुद्र किनारा
वाळुचा रुपेरी विस्तार आणि समुद्र किन Go>
    लाईटहाऊस
ताडाच्या झाडांनी घेरलेल्या कुरुमकल ड Go>

 
             

 
           

मध्य केरळातील समुद्र किनारे    

पडिनजारेकरा समुद्र किनारा
पोन्नईजवळच्या टिपु सुलतान मार्गाच्य Go>
    चेराई समुद्र किनारा
स्थान: व्यपीन द्वीपाच्या जवळ होडीने ज Go>
    वल्लिकुन्नू समुद्र किनारा
नारळाच्या झावळ्यांमध्ये वसलेले बीच र Go>

 
             

 

उत्तर केरळातील समुद्र किनारे    

वलपट्टनम
स्थान: उत्तर केरळमधील कन्नूर जिल्ह्य Go>
    पय्यमबलम
स्थान: उत्तर केरळमधील, कन्नूर जिल्ह्य Go>
    मुजहापिलंगड
स्थान: कन्नूरपासून साधारण 15 किमीआणि उ Go>

 
कण्वतीर्थ समुद्र किनारा
(मंजेश्वरमपासून 3 किमी) समुद्रात एक मो Go>
    कप्पिल बीच
ज्यांना हॅरॉल्ड रॉबिन्सच्या तुलनेत थ Go>
    कोझिकोड बीच
कोझिकोड, हा पूर्वी मलबारमधील सर्वात म Go>

 
काप्पाड
स्थान: कोझिकोड शहरापासून साधारण 16 किम Go>
    बेक्कल
स्थान: बेक्कल किल्ल्यापासून अंदाजे ए Go>
    बेपोर
बेपोर कोझिकोड शहराच्या दक्षिणेकडे 10 क Go>

 
किझुन्ना बीच
(कन्नुर पासून 11 किमी)  वाळूच्या लांब क Go>
    पय्युली
पय्युली बीच हा सोनेरी वाळूच्या सुंदर Go>
    मीनकुन्नू बीच
(कन्नुर पासून 12 किमी): गर्दी विरहित असा Go>

 
             

 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia