Trade Media
     

मुजहापिलंगड


स्थान: कन्नूरपासून साधारण 15 किमीआणि उत्तर केरळमधील कन्नूर जिल्यातील थलसेरीपासून 8 किमी दूर अंतरावर.

मुजहापिलंगडचा वालुकामय समुद्र किनारा चार किलोमीटरपर्यंत पसरलेला आहे, जिथे तुम्ही पूर्ण किनार्या लगत ड्राईव्ह करू शकता. हा किनारा शांत आणि निरभ्र असून इथे-तिथे विखुरलेला आहे.येथील काळ्या रंगाच्या विशाल खडकांमुळे जोराने येणार्याि लाटांपासून संरक्षण होते आणि येथील उथळ पाण्याचा एक शांत तलाव तयार होतो,जो पोहणार्यां साठी एक स्वर्गच ठरतो.किनार्यावलगत असणारी पामची झाडे आपले कडक उन्हापासून संरक्षण करतात आणि वातावरणाला शीतलता प्रदान करतात.

येथे पोहोचण्यासाठी: मुजहापिलंगड  समुद्र किनारा हा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पश्चिमेस केवळ 17 किमीदूर अंतरावर आहे.

  • जवळचे रेल्वे स्थानक:दक्षिण रेल्वेचे महत्त्वाचे रेल्हेड असलेले कन्नूर .
  • जवळचा विमानतळ: कोझिकोड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कन्नूर शहरापासून साधारण 93 किमीदूर अंतरावर.


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia