ગોડ્સ ઓન કન્ટ્રી (દેવોની પોતાની ભૂમિ)માં સ્વાગત
keralatourism.org

1 જાન્યુઆરી 2017 થી મુલાકાત: 7,583,832

1 જાન્યુઆરી 2007 થી મુલાકાત: 32,886,619

તમે હવે ગોડ્સ ઓન કન્ટ્રી, કેરલાના દ્વાર પર છો. આ પ્રવેશદ્વાર તમને આ સુંદર રાજ્યના વ્યાપક ફેલાયેલ ગૂઢ સ્થળો અંગે માહિતી, ચિત્રો અને વીડિયો પૂરાં પાડે છે. એક સંસ્કૃતિ અને વિરાસત જે પ્રાચીન સમયથી સમૃદ્ધ છે તે અંગે વધુ જાણવા અને તેમાં ડુબી જવા માટે તમારી પાસે માહિતી તૈયાર  ઉપલબ્ધ છે. જોવાલાયક સ્થળો અંગેની ભલામણોથી હોટલો અને આવાસન શોધવાનું, કેરલા સરકાર, પ્રવાસન વિભાગની અધિકૃત વેબસાઇટ જેને કેરલા પ્રવાસન તરીકે સંદર્ભ કરાય છે, જ્યાં તમારી શોધ અંગેની માહિતી મળે છે. ભવ્ય કલાના સ્વરૂપો, પ્રચુર કુદરતી દ્રશ્ય અને કેરલાના સારા લોકો તમારા આગમનની રાહ જુવે છે.

District Tourism Promotion Councils KTDC BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Tourfed KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage KTIL GKSF

ટોલ ફ્રી નં.: 1-800-425-4747 (માત્ર ભારતની અંદર)

પ્રવાસન વિભાગ, કેરલા સરકાર, પાર્ક વ્યૂ, થિરુવનંથપુરમ, કેરલા, ભારત - 695 033