Trade Media
     

जबाबदार पर्यटन

पर्यटनाचे सकारात्मक परिणाम वाढविण्यासाठी आणि नकारात्मक कमी करण्यासाठी उपाय म्हणून,  जबाबदार पर्यटन (आरटी) आज जगभरात पुष्कळ प्रमाणावर स्वीकारले गेले आहे. भारतात ही संकल्पना प्रथम रुजवत आहे, केरळ पर्यटन. आरटी प्रथम कार्यान्वित करण्याचा मान मिळाला आहे राज्यातील कुमरकम जिल्ह्यास. पर्यटनाच्या या सर्वसमावेशक रूपामुळे पर्यटक, यजमान दोघांना मदत होत आहे आणि व्यापारामुळॆ पर्यटनाचा पूर्ण लाभ मिळत आहे व तेही जैवमंडलीय किंवा सामाजिक रचनेला धक्का न लागता.यातही खास गोष्ट अशी की, आरटीमुळॆ स्थानिकांना अधिक चांगली जीवनशैली मिळत आहे. कुमरकममधील यशानंतर राज्यातील अन्य पर्यटन स्थळीही  आरटी कार्यान्वित केले जात आहे.

जबाबदार पर्यटन – केरळ अपडेट
कुमरकम – आरटीचे केरळमधील पहिले परीक्षण क्षेत्र
कुमकोरम येथे जबाबदार पर्यटन
कुमरकमची सामाजिक जबाबदारी
परिषदांद्वारे जबाबदार पर्यटन: केरळची घोषणा


 

Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia