Trade Media
     

जीवनशैली दर्जा

"केरळ हे विकसनशील देशांमध्ये आगळे-वेगळे ठिकाण आहे, अशी जागा आहे, जी पाहून विकसनशील जगतातील देशांच्या भविष्याची आशा दृढमूल होते. भात शेतींनी व्यापलेल्या पठारांचा हा प्रदेश सामाजिक विकासाच्या बाबतीत एव्हरेस्ट पर्वत आहे...” बिल मॅकिबेन, नॅशनल जिऑग्राफिक पर्यटक, ऑक्टोबर 1999. 

केरळ हे सामाजिक कल्याण आणि जीवनशैली दर्जा याबाबतीत भारतातील सर्वात प्रगत राज्य आहे. शेष भारत आणि अन्य आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या देशांच्या तुलनेत, केरळी पश्चिमी देशांच्या बरोबरीचे शिक्षण आणि आरोग्य अनुभवतात. या राज्यात भारतात सर्वाधिक साक्षरतेचे प्रमाण, सर्वोच्च जीवनशैली दर्जा आणि सर्वात कमी बालमृत्यूचे प्रमाण आहे.  
केरळमधील माणसांना,समाजातील सर्व स्तरांवर, सेवा आणि संधी मोठया प्रमाणावर प्राप्त होतात – तसेच प्रशासनात त्यांच्या मताला महत्त्व आहे. राज्यात शहरीकरणाचा दर्जा उच्च आहे आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेत हे राज्य भारतात सर्वात पुढे आहे.


 

Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia