Trade Media
     

दक्षिण केरळ वन्यजीवन    

नेय्यार वन्यजीवन अभयारण्य
स्थळ: थिरुवनंतपुरम पासून साधारण 32 किम Go>
    पेप्पारा वन्यजीवन अभयारण्य
स्थळ: थिरुवनंतपुरम शहरापासून साधारण 50 Go>
    शेंडुरुनी वन्यजीवन अभयारण्य
आपण यापूर्वी केव्हा खरोखर वन्यजीवनाच Go>

 
कुमरकम पक्षी अभयारण्य
स्थळ: कोट्ट्यम शहरापासून 16 किमी कुमर Go>
           

 
           

मध्य केरळातील वन्यजीवन    

पीची-वाझनी वन्यजीवन अभयारण्य
निसर्ग प्रेमींसाठी त्रिशूर जिल्ह्या Go>
    तट्टेक्काड पक्षी अभयारण्य
स्थळ: कोचि शहरापासून साधारण 58 किमी आणि Go>
    परम्बिकुलम वन्यजीवन अभयारण्य
स्थळ: पालक्कड पासून 110 किमी दूर. परम्ब Go>

 
सायलेंट व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान
स्थळ: मन्नारकाड पासून 40 किमी,पालक्काड Go>
    इडुक्की पशू-अभयारण्य
स्थान: थोडुपुझापासून सुमारे 40 कि.मी. इड Go>
    तेक्कडि, इडुक्की
उंची: समुद्रस पाटीपासून  900-1800 मीटर उं Go>

 
चिन्नार पशु-अभयारण्य
स्थान: इडुक्की जिल्ह्यामधे, मुन्नारप Go>
    एर्विकुलम राष्ट्रीय उद्यान
उंच असणाऱ्या शोला गवताच्या प्रदेशामध Go>
     

 

उत्तर केरळातील वन्यजीवन    

कडलुंडी पक्षी अभयारण्य
स्थान: कडलुंडी पक्षी अभयारण्य, कोझिको Go>
    मुथंगा- वन्यजीवनात रस असणाऱ्यांसाठीच
स्थान: सुलतान बाथरीच्या पूर्वेस सुमा Go>
    अरलम पशू-अभयारण्य
स्थान: थलासेरीपासून सुमारे 35 कि.मी व कन Go>

 
बेगूर- वन्यजीवनात रस असणाऱ्यांसाठीचे
स्थान: मानंतवाडीपासून पूर्वेस सुमारे Go>
    वायनाड पशू-अभयारण्य
वायनाड पशू अभयारण्याची स्थापना 1973 मधे Go>
    पक्षीपातालम: वन्यजीवनात रस असणाऱ्यां
पक्षीपातालम, वायनाड स्थान: थिरुनेल् Go>

 
थोलापेट्टी: वन्यजीवनात रस असणाऱ्यांस
थोलापेट्टी (मानंतवाडीहून 20कि.मी. पूर् Go>
           

 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia