Trade Media
     

अतिरप्पली आणि वाझाचल


स्थान: अतिरपल्ली त्रिशूरपासून 63 किमी आणि वाझाचल त्रिशूरपासून 68 किमी.

शोलयार वन रांगांच्या किनार्‍यावर असलेले अतिरपल्ली आणि वाझाचल हे दोन आकर्ष्क आणि सुंदर धबधबे एकमेकांपासून 5 किमी अंतरावर आहेत. अतिरपल्ली धबधबा 80 फूट खाली उसळी मारून चलक्कुडी नदीत जाऊन मिळतो. वाझाचल हा चलक्कुडी नदीचा एक भाग आहे. हिरवीगार घनदाट जंगले आणि खडकाळ भागात दोन्ही धबधब्यांच्या थंडगार, धुक्याने आच्छादलेल्या जलधारांना उंचावरून पडताना पहाणे हा पर्यटकांसाठी एक चमकदार अनुभव आहे.

येथे पोहोचण्यासाठी:
एक चांगला मोटरेबल (वाहन चालविण्यायोग्य) रस्ता तुम्हाला कोच्ची किंवा त्रिशूर शहरांमधून वाझाचल आणि अतिरपल्लीला घेऊन जातो.
  • जवळचे रेल्वे स्थानक: चलकुडी, अंदाजे 30 किमी लांब.
  • जवळचा विमानतळ: त्रिशूरपासून अंदाजे 58 किमी वर असलेले कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ.


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia