Trade Media
     

कप्पिल बीच


ज्यांना हॅरॉल्ड रॉबिन्सच्या तुलनेत थोरो जास्त आवडतो, म्हणजेच ज्यांना साहसापेक्षा शांतता जास्त आवडते त्यांच्यासाठी हा निर्जन आणि अप्रसिद्ध कप्पिल बीच सर्वोत्तम आहे. 6 किमी दूर असलेल्या बेकल किल्ल्याच्या दगदगीच्या सफरीनंतर हे विसाव्याचे उत्तम ठिकाण आहे. 

साहसप्रेमींना जवळच्या कोडी क्लिफवर चढून अरबी सागराचे मनोहर दृश्य पाहता येईल. 

येथे पोहोचण्यासाठी:
  • जवळचे रेल्वे स्थानक: कासरगोड, साधारण 12 किमी
  • जवळचा विमानतळ: मेंगलोर, कासरगोड शहर, करिपूरपासून 50 किमी वर, करिपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कोझिकोड, कासरगोड शहरापासून अंदाजे 200 किमी.


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia