Trade Media
     

पट्टुमला

पट्टुमला किंवा रेशमाने आच्छादलेला पर्वत असे नाव ते ज्या आकर्षक जागेला देतात त्याचे विशेष आम्ही तुम्हाला या महिन्यात देऊ.

चित्ताकर्षक इडुक्कीमध्ये असलेल्या पीरमेडू येथील सिल्कन हिल्सचे सौंदर्य खरोखरच वाखाणण्याजोगे आहे. उंच गिरिशिखरे, छोटे छोटे जलप्रवाह आणि हिरवेगार चहाचे मळे यासर्वांमुळे या पर्वताला एक चिरंतन सौंदर्य प्राप्त झाले आहे. या चित्ताकर्षक वातावरणात पहाटे पहाटे सफ़र करताना “ पहाटेचा आनंद घेण्यासाठीतरी जिवंत रहा” या अमर ओळी तुम्ही पुन्हापुन्हा आठवाल. पर्वताच्या शिखरावर वेलन्कन्नी मठ चर्च नावाचे एक प्रशिद्ध धर्मस्थळ आहे. हे संपूर्णपणे ग्रॅनाईटचे बनलेले आहे. येथे जवळच असलेल्या रमणीय अशा फुलांची बाग पाहण्यास अजिबात विसरू नका. पट्टुमला हे चहा उत्पादन करणार्याा क्षेत्रांपैकी हरिसन्स मल्याळम आणि ए.व्ही.थॉमस आणि कंपनी या दोन नावांसाठी देखील प्रसिद्ध आहे.

येथे पोहोचण्यासाठी :
मळ्यांचे शहर म्हणून प्रसिद्ध असणार्याॉ पीरमेडू पासून पूर्वेकडे 17 किमी तेक्कडि किंवा पेरियार वन्यजीव अभयारण्यापासून पश्चिमेस 27 किमी
  • जवळचे रेल्वे स्थानक:  कोट्टयम – साधारण 75 किमीदूर अंतरावर
  • जवळचा विमानतळ: कोचि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ – साधारण 150 किमी दूर अंतरावर.


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia