Trade Media
     

पेप्पारा वन्यजीवन अभयारण्य


स्थळ: थिरुवनंतपुरम शहरापासून साधारण 50 किमी दूर, दक्षिण केरळमधील थिरुवनंतपुरम जिल्ह्यातील पोन्मुडि मार्गावर.

शहराच्या सीमेवर असलेले हे पेप्पारा वन्यजीवन अभयारण्य पश्चिम घाटावर 53 चौ.किमी क्षेत्रावर पसरलेले आहे आणि 1938 मधे स्थापन करण्यात आले आहे. हे ठिकाण धरणदृश्यांमुळे, घनदाट अरण्यक्षेत्र, स्फ़टिकासारख्या स्वच्छ पाण्याचे झरे आणि साहसी अभियाना साठी आदर्श खडकाळ भूप्रदेश यामुळे आकर्षक बनले आहे.

ह्या अभयारण्यात सस्तन प्राण्यांची संख्या भरपूर असून हे वन्यजीवन प्रेमी आणि पक्षिवैज्ञानिकांसाठी मोठे आकर्षण म्हणून उदयोन्मुखास येत आहे.एशियन हत्ती, सांबर, चित्ता, लायन-टेल्ड (सिंहाच्या शेपटीचे) माकड येथे आढळतात.पक्ष्यांमधे देशी जसे की मालाबार ग्रे हॉर्नबील, व्हाइटबेलीड ट्रीपी, छोटे सनबर्ड इ.पहायला मिळतात. 

नुकतेच, केरळ पर्यटन आणि राज्य वन विभाग व केरळ जल प्राधिकरण यांच्यातर्फ़े धरणस्थळ सुशोभित करणे आणि अधिक मनोरंजानात्मक/आरामदायी सुविधा येथे पुरवीणे ह्यासाठी संयुक्त प्रयत्न करण्याची योजना बनविण्यात आली.

येथे पोहोचण्यासाठी:
  • जवळचे रेल्वेस्टेशन: थिरुवनंतपुरम, अभयारण्यापासून साधारण 50 किमी दूर.
  • जवळचा विमानतळ: थिरुवनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अभयारण्यापासून साधारण 56 किमी.


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia