Trade Media
     

एर्विकुलम राष्ट्रीय उद्यान


उंच असणाऱ्या शोला गवताच्या प्रदेशामधील ईकोसिस्टिममधील जैविक विविधता पहाण्यासाठी हे आदर्श स्थान आहे. पर्यटकांना वनविभागाच्या वाहनांमधून राजमलाईला नेऊन हे सर्व पाहण्याची संधी देण्यात येते. तेथे खाजगी वाहनांना प्रवेश नाही. निलगिरी तहारांच्या प्रजनन काळात, साधारणत: वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांमधे हे राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकांसाठी बंद केले जाते.

स्थान: मुन्नारपासून सुमारे 15 कि.मी.

भेट देण्याची वेळ: सकाळी 7.00 ते संध्याकाळी 6.00

निलगिरी तहार (हेमीट्रॅगस हायलोक्रियस) या डोंगरी बकऱ्यांचे हे राष्ट्रीय उद्यान, कन्नान देवन डोंगरांमधे पसरलेल्या सुमारे 97 चौ.कि.मीवरील लहरेदार गवताळ प्रदेश व शोला गवतासाठी प्रसिद्ध आहे.

हिमालयाच्या दक्षिणेकडील सगळ्यात उंच शिखर अनामुदी (2695मी.) हे या राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रमुख क्षेत्रामधे समाविष्ट आहे. या डोंगरउतारांवर, टेरेस्ट्रियल व एपिफायटिक ऑर्किड्स, सुंदर जंगली ब्लॉसम्स अशा अनेक अतिशय दुर्मिळ वनस्पती पहायला मिळतात. निलगिरी तहार, निलगिरी वानर, चित्ते, वाघ, भारतीय रानगवे इ. हे येथील महत्त्वाचे प्राणी आहेत.

राजमलाई हे या उद्यानातील पर्यटन क्षेत्र असून येथे पर्यटकांना वनविभागाच्या वाहनांमधून नेऊन या क्षेत्रातील अतिशय खास अशा शोला गवताच्या प्रदेशामधील ईकोसिस्टिममधील जैविक विविधता पहाण्यासाठी नेले जाते. राजमलाई येथे एक अतिशय उपयुक्त असे माहिती केंद्र आहे.

या अभयारण्याचे तीन आरक्षित क्षेत्रांमधे विभाजन केले गेले आहे- मुख्य क्षेत्र, फिरण्याचे क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र. पर्यटकांना केवळ, रस्त्याने एर्वीकुलममधे प्रवेश केल्यावर येणाऱ्या, राजमलाई या पर्यटन क्षेत्रामधे प्रवेश असून येथे निलगिरी तहारांचे जवळून निरिक्षण करता येते.

वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांमधे तुम्ही या ठिकाणी भेट देण्याचे योजू नका, हा निलगिरी तहारांच्या प्रजननाचा काळ असल्याने कदाचित उद्यान पर्यटकांसाठी बंद ठेवले जाईल.

येथे पोहोचण्यासाठी: एर्वीकुलम हे मुन्नारपासून 15 कि.मी.वर आहे.
  • जवळचे रेल्वेस्थानक: कोट्टायम, मुन्नारपासून सुमारे 142 कि.मी., एर्नाकुलम, मुन्नारपासून सुमारे 130 कि.मी.
  • जवळचा विमानतळ: मदुराई(तामिळनाडू) सुमारे 142 कि.मी., कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुमारे  150 कि.मी.


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia