Trade Media
     

कप्पा आणि फ़िश करी

 
 
कप्पासाठी आवश्यक सामग्री-
 • टॅपिओका – 1किलो
 • छोटे कांदे – 5 नग
 • नारळ (खोवलेला)
 • हळदपूड - ½ चमचा
 • जिरे- 1 चमचा
 • हिरव्या मिरच्या – 5 नग
 • कढीपत्त्याची पाने
 • मीठ
 • तेल
कप्पा – बनविण्याची कृती
टॅपिओकाची  साल काढून घ्या आणि त्याचे लहान लहान तुकडे करून घ्या. हे तुकडे एका छोट्या प्रेशर कुकरमध्ये घाला. ह्यात पुरेसे पाणी ओता आणि व्यवस्थित शिजवून घ्या. शिजल्यावर यातील उरलेले जादा पाणी काढून टाका.आता मीठ व कढीपत्ता घाला. यानंतर खोवलेला नारळ, हळद आणि जिरे मिक्सरमधून वाटून घ्या आणि हे मिश्रण यात मिसळा. व्यवस्थित ढवळून घ्या. आता थोडे तेल घालून भांडे झाकून ठेवा. आणखी थोडा वेळ शिजवा. आता तुम्ही सर्व सामग्री योग्य प्रकारे मिसळून घेऊ शकता आणि मग ह्यात दोन चमचे नारळाचे तेल घाला.

गरमगरम टॅपिओका फ़िशकरी सोबत वाढा.

फ़िश करीसाठीची सामग्री
 • साफ़ करून आठ तुकडे केलेले मासे
 • छोटे कांदे – 8 (लांबुडके कापलेले)
 • टोमॅटो – 1(लांबट कापलेला )
 • आले( चिरलेले) – 1चमचा
 • नारळचे तेल – 1/2 कप
 • गॅम्बोगस(कुदम्पली) – 4 तुकडे
 • हिरव्या मिरच्या – 8 (लांबड्या कापलेल्या)
 • कढीपत्त्याची पाने
 • लसूण(चिरलेली) – 1 चमचा
 • धनेपूड – 1 चमचा
 • लाल तिखट -1 चमचा
 • हळद – 1/2 चमचा
 • मेथी पूड – 1/2 चमचा
 • मीठ
 • तेल

फ़िश करी बनविण्याची कृती
एका मातीच्या भांड्यात 3 चमचे खोबरेल तेल घालून गरम करा.आले आणि लसूण घाला आणि थोडा वेळ ढवळा. आता कढीपत्त्याची पाने आणि हिरव्या मिरच्या घाला. थोडावेळ हलवा. छोटे कांदे घाला आणि पुन्हा हलवा. आता ह्यात हळद्पूड, तिखट, धणेपूड आणि मेथीपूड घाला. आणि परत व्यवस्थित ढवळा.

आता तुम्ही यात तीन कप पाणी घालू शकता. यात गॅम्बोगस(कुदम्पली)चे तुकडे मिसळा. आता मीठ घाला. जेव्हा याला ऊकळी फ़ुटेल तेव्हा यात माशाचे तुकडे घाला आणि अलगद ढवळा. जोपर्यंत करी अर्धी घट्ट होत नाही तोपर्य़ंत उकळी काढा. ह्यात टोमॅटोचे तुकडे घाला आणि थोडावेळ शिजवा. आता यात नारळाचे दूध मिसळा. अलगदपणे ढवळा. आता ह्यात कढीपत्त्याची पाने आणि तीन चमचे खोबरेल तेल घाला.

तुमची ही फ़िशकरी गरमगरम वाढा. ही फ़िशकरी कप्पा (टॅपिओका)बरोबर देखील तुम्ही खाऊ शकता.


 
 
 
Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia