Международен конкурс за детска рисунка 2018
в памет на Клинт
Picture of Edmund Thomas Clint

Едмънд Томас Клинт


Едмънд Томас Клинт единственият синна г-н M.T. Joseph и Chinnamma Joseph от Кочи, Керала. Животътмубилсамо 2522 дни,порадипродължителнозаболяване, засегналобъбрецитему. Нотойпоказализключителниумения в рисуване и живопис отнай-раннавъзраст.

Клинтизползвалвсеки материал: тебешир, пастели, масленибои и акварели, задасъздадерисунки и картини, коитоизобразяватсвета, кактотойговижда. Колекциятамушокиралапочитателинаизкуството и критици, които билипоразениотнеговта зрялост иубедени в артистичниямугений.

Клинтпочиналединмесецпредиседмиясирожденден, оставяйкиследсебесисъкровищницаот творби на изкуството. Тойималуникалнатаспособностдаразбиракаксечувстватхората и да черпивдъхновениеоттезисилниемоции. Въпрекимладатасивъзраст, Клинтсъздализкуство, коетоизобразявалоемоционалнитемикатосмърт, уединение и любов. Освенчебил артист, Клинт е бил и ненаситенчитател. Тойбил заплененотдрамата вепосикатоМахабхарата и Рамаяна и запаленпоприключенскиисториикатоРобинзонКрузо. Умътмухващалвсекидетайл, описан в тезиистории и следтова гоизразявалчрезсвоетоизкуство.

Girls picking flowers
Kathakali
Raavanan
Pooram
Snake Boat
Theyyam
Sunset
Kavadi Festival
Village Temple Festival

Бащата На Клинт билпламененфеннаизвестнияхоливудскиактьор, Клинт Истууд, и кръстил сина сина него. Следсмъртта наКлинт, Sivakumar, известениндийски продуцент надокументалнифилми, направилфилмзаживотанамладияхудожник и неговата работа. Филмътбилпоказаннамеждународнифилмовифестивали и КлинтИстуудпо случайностго гледал в Бразилия. АктьорътбилтолковатрогнатотисториятанаКлинт, чеизпратилсъболезнователно писмодородителитему и изразил своятатъгаотпреждевременнатасмъртнадетето.