Международен конкурс за детска рисунка 2018
в памет на Клинт
Picture of Edmund Thomas Clint

ОЧАКВАТ ВИ НЕВЕРОЯТНИ НАГРАДИ!


Какво ще кажете за ваканционно пътуване, спечелено от вашето дете?

Звучистрахотно! Не е литака? Тукимашансдаспечелитепетдневнопътуванедолюбиматасидестинация "Божествената страна - Керала", катодадетенадететосивъзможност дарисува.  

Международниятконкурсзадетскарисунка в паметнаКлинтпредлаганевероятни награди на всички щастливи победители.

Наградите Са Разделени На Пет Категории:

Пътуване до Керала от всяка точка на света!

10 ПОБЕДИТЕЛИ

10 победители от целия свят, извън Индия, имат шанс да спечелят петдневно семейно пътуване до Керала. Победителят може да бъде придружен от двама членове на семейството си по време на пътуването.

Пригответе се за забавно семейно пътуване в земята на спокойствието!

20 ПОБЕДИТЕЛИ

Следващите 20 победители извън Индия ще получат подарък за спомен.

Пътуване до Керала от всяка точка на Индия!

5 ПОБЕДИТЕЛИ

5 победителиотИндияиматшансдаспечелятпетдневносемейнопътуванедоКерала. Победителятможедабъде придружаван отдвамачленове на семейството си по време на пътуването.

Каквоможедабъдепо-вълнуващо, от това дапрекаратеняколкоднисъссемействотоси в единотнай-красивитещати в нашатастрана?!

25 ПОБЕДИТЕЛИ

Парична награда в размер на 10, 000 рупии за всеки от следващите 25 победители от Индия.

Невероятни награди за участниците от Керала!

40 ПОБЕДИТЕЛИ

СпециалнипаричнинаградиочакватучастницитеотКерала!

Паричнанаградав размер на 10 000 рупии за всеки от 40-тепобедителиотКерала.

Промоутъри от страни извън Индия

5 ПОБЕДИТЕЛИ

Петима чуждестранни промоутъри, които привлекат максимален брой участници в конкурса, ще получат пет-дневна екскурзия, за да посетят забележителности в Керала.

Промоутъри от Индия (извън Керала)

5 ПОБЕДИТЕЛИ

Петима промоутъри от Индия, но не от Керала, които привлекат максимален брой участници в конкурса, ще получат пет-дневна екскурзия, за да посетят забележителности в Керала.Общо 110 победители!!!

15 Победителитеще иматшансдаспечелятсемейниекскурзиидоКерала!

Самостоятелниекскурзииза 10 победители!


регистрира йтеседнес! За Най-големия онлайн конкурс за детска рисунка.