આંતરરાષ્ટ્રીય ચિલ્ડ્રન્ઝ પેઇન્ટિંગ સ્પર્ધા 2018
ક્લિન્ટની યાદમાં
Picture of Edmund Thomas Clint

નિયમો અને શરતો


 1. વિશ્વભરના બધા દેશો માંથી બાળકો માટે ઓનલાઇન પેઇન્ટિંગ સ્પર્ધા ખૂલ્લી છે. કારણકે આ સ્પર્ધા ચાર અને સોળ વર્ષના બાળકો માટે છે (01.09.2002 પર/ પછી અને 01.09.2014 ના રોજ/ પહેલાં જન્મેલા), તેમના વાલી અથવા કાનુની ગાર્ડિયનએ અહી અંગ્રેજીમાં રજૂ કરેલ નિયમો અને શરતો સીધા અથવા તેમની પસંદના ભાષાના દુભાષિયા દ્વારા વાંચવા, સમજવા અને સ્વીકારવા જોઇએ.
 2. આ કોન્ટેસ્ટમાં ભારતીય પ્રજાસત્તાકના બધા નિયમો લાગુ રહેશે.
 3. એપ્લિકેશન સબમિટ કરી, એન્ટ્રી કરનાર અને તેના/તેણીના વાલી અથવા કાનુની ગાર્ડિયન કોન્ટેસ્ટના બધા નિયમો અને શરતો સ્વીકારે છે.
 4. કેરળ પ્રવાસન કોન્ટેસ્ટને આંશિક અથવા પૂર્ણપણે રદ્દ કરવાનો અથવા કોઇપણ ચોક્ક્સ કારણ આપ્યા વિના નિયમો અને શરતો પૂર્ણપણે અથવા આંશિક્પણે સુધારવાનો હક છે.
 5. સેકરેટરી, પ્રવાસન વિભાગ, કેરળ સરકાર, આ હરીફાઈમાંથી ઉદભવતા અથવા જોડાયેલા કોઈપણ પ્રકારનાં કોઈપણ વિવાદના નિર્ણય અને / અથવા સ્થાયી કરવાનો અંતિમ અધિકાર રહેશે અને સેક્રેટરીનો નિર્ણય અંતિમ રહેશે અને આવી તમામ બાબતોમાં અપીલપાત્ર રહેશે.
 6. આ સ્પર્ધાના એન્ટ્રી કરનારએ કેરળના કોઇપણ પાસાનું ચિત્ર દોરવું જોઇએ. તે/તેણી જો કોઇ ઉપલબ્ધ હોય, તેવા કોઇપણ કેરળના ફોટો અને વિડીઓનો સંદર્ભ લઈ શકો છે. પેઇન્ટિંગની સ્કેન કરેલી છબી ઑનલાઇન સબમિશનના મોડનો ઉપયોગ કરીને કેરળ ટુરિઝમ વેબસાઇટ પર મોકલવી જોઈએ. જો કેરળ પ્રવાસનની માંગ હોય તો, એન્ટ્રી કરનારે મૂળ પેઇન્ટિંગ સ્વખર્ચે મોકલવાની રહેશે.
 7. કેરળ પ્રવાસન તેના પ્રચાર અથવા પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓ માટે હરીફાઈમાં મેળવેલી એન્ટ્રીઓનો ઉપયોગ કરવા માટે બિન-વિશિષ્ટ અધિકાર અનામત રાખે છે.
 8. હરીફાઈ વિશેની બધી વાતચીત ફક્ત અંગ્રેજી ભાષામાં જ હશે.

વિગતવાર નિયમો અને શરતો જુઓ

અભિયાન સૂચિ


 1. આ સ્પર્ધા માટે રજીસ્ટ્રેશનની શરૂઆત સ્પટેમ્બર 1, 2018ના રોજ શરૂ થાય છે. નોંધણીની ચકાસણી પૂર્ણ થયા પછી તરત જ એન્ટ્રીની રજૂઆત થઈ શકે છે.
 2. એન્ટ્રીઓ 31 જાન્યુઆરી 2019 સુધી સબમિટ કરી શકાશે.
 3. શ્રેષ્ઠ 2000 ચિત્રો સમિતિ દ્વારા ચૂંટવામાં આવશે અને 31 માર્ચ 2019ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.
 4. વિજેતા 2 મે 2019 જાહેર કરવામાં આવશે.