Concursul International de Pictura pentru Copii , 2018
in memoria lui Clint
Picture of Edmund Thomas Clint

Întrebărifrecvente


Oricecopil cu vârstacuprinsăîntre 4 și 16 ani, (născut la/dupa 01.09.2002 și la/ înainte de 01.09.2014) din oricecolț al lumiipoateparticipa la concurs.
Văputețiînregistra ca șipromotor ,oricecopil care se alăturăcompetițieipebazarecomandăriidumnevoastră , va fi adăugat la credituldumnevoastrăiarpromotorii care reușescsăînscrie un numărmaxim de copiipot obține de asemenea, pachete turistice complementare pentru a vizita Kerala.
Oricine care aîmplinitvârsta de 18 ani se poateînregistra ca promotor al acestui concurs. Actulestevoluntarșinici o remunerație de nici o natură nu va fi plătităpromotorilor.
Nu, inscrierea în această competițieeste gratuită!
Participantultrebuiesapictezedesenul manual pehartiefolosindpasteluri,creioanecolorate, pensule, penite.Dacă o lucrareva fi realizată digital, electronic sau cu uneltemecanice, aceasta nu va fi acceptatăîncompetitie.Desenultrebuieapoiincarcatpepaginaconcursululuiorganizat de Kerala Turism( fisierul nu poatedepasi 5MB).
Participantul se poateînregistranumai o singurădată, darpoateinscriepână la cincilucrari,dacădoreștesăfacăacestlucru.
Temaconcursuluieste Kerala! Picturapoate fi despreoricelegat de Kerala. Pentrudocumentareavoastra am creatvideoclipurisiimaginifrumoase. Tot ceeacevetiaveanevoie, vetigasiaici.