ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

 

മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍, അണക്കെട്ടുകള്‍, വൈവിധ്യമേറിയ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുള്ള പ്രകൃതി, കേരളത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭംഗിയില്‍ നിരവധി സ്ഥലങ്ങള്‍ മനോഹരങ്ങളായ ഉല്ലാസകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ  ദൃശ്യമികവുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഉല്ലാസ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കോ, ഏകാന്തതയില്‍ ആത്മീയാന്വേഷണത്തിനോ ഉതകുന്നവയാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങള്‍.

District Tourism Promotion Councils KTDC Thenmala Ecotourism Promotion Society BRDC Sargaalaya SIHMK Responsible Tourism Mission KITTS Adventure Tourism Muziris Heritage saathi nidhi Sahapedia

Toll free No: 1-800-425-4747 (Within India only)

Department of Tourism, Government of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91 471 2321132, Fax: +91 471 2322279, E-mail: info@keralatourism.org.
All rights reserved © Kerala Tourism 2023. Copyright | Terms of Use | Cookie Policy | Contact Us.
Developed & Maintained by Invis.
×
This wesbite is also available in English language. Visit Close