Trade Media
     

Ayurveda

Ayurveda – harmoni för kropp, sinne och själ
Ayurveda utvecklades runt 600 f.Kr. i Indien. Detta nya medicinska system fokuserade på förebyggande av fysiska krämpor förutom att bota dem. Utöver Dravidians och Aryan har Aryuveda utövats sedan dess. Idag är den en unik oumbärlig gren inom medicinområdet – ett komplett naturligt system som beror på diagnosen av dina kroppsvätskor – vata, pitta och kapha – för att åstadkomma den rätta balansen.

Ayurveda tror inte bara på behandling av en drabbad del, men av individen i helhet. Det är ett  naturligt sätt att pigga upp dig och därmed eliminera alla giftiga obalanser från kroppen för att således återvinna immunitet och god hälsa.

Kerala, Ayurvedas land
Keralas jämna klimat och naturliga rikedom av skogar, (med överflöd av örter och medicinska växter) och den svala monsunsäsongen (juni till juli, samt oktober till november) är bäst lämpade för Ayurvedas läkande och stärkande paket.

I själva verket är Kerala den enda stat i Indien som utövar detta medicinska system med full hängivenhet.

Monsunperioden, den ideala tiden för föryngring
Traditionella texter avslöjar att monsunperioden är den bästa tiden för föryngringsprogram. Atmosfären förblir dammfri och sval, vilket öppnar upp kroppens porer fullt ut och gör den som mest receptiv för örtoljor och terapi. 


Ayurvedavideon
Ayurvedacentraler annonserade av Kerala Tourism
Föryngringsterapi (Rasayana Chikitsa)
Terapeutiska program
Ayurvedasjukhus
Yogacentrer


 

Photos
Photos
information
Souvenirs
 
     
Department of Tourism, Government of Kerala,
Park View, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695 033
Phone: +91-471-2321132 Fax: +91-471-2322279.

Tourist Information toll free No:1-800-425-4747
Tourist Alert Service No:9846300100
Email: info@keralatourism.org

All rights reserved © Kerala Tourism 1998. Copyright Terms of Use
Designed by Stark Communications, Hari & Das Design.
Developed & Maintained by Invis Multimedia